منتو دکور

لرنو وب

شام عروسی

يک شام عروسي چقدر هزينه بر مي‌دارد؟

شام عروسیيک شام عروسي چقدر هزينه بر مي‌دارد؟
 درکشورمان رستوران هایی هستند که اگر بخواهید مراسم عروسی خود رادر آن ها برگزارکنیدباید بگوییم شما انسانی ثروتمند هستید چراکه باید نود و چهار میلیون تومان هزینه کنید اکثر این رستوران ها در تهران اند
هرچه قدر به ماه شعبان و نیمه آن نزدیک می شویم تقریبا تمامی رستوران ها رزرو می شوند و جایی خالی برای رزرو نمی ماند.

گذری بر هزینه های رستوران های موجود در شهر تهران مارا متوجه آن می کند که هزینه ها در بازه 6200000تومان الی 91000000 تومان قرار دارند.

شايد  شام عروسی  بتوان ارزان‌ترينرستوران ها را آن‌هايي دانست

بخش های دیگر منتو

منتو دکور  منتو عروس منتو فان  منتو سلامت